มาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้า

บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนแบบครบวงจร เป็นโรงงานมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ GMP ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 รับผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนสำหรับลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบและประเมินจากหลายสถาบัน

 ISO9001: 2015

มาตรฐาน GMP