โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนแบบครบวงจร

บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนแบบครบวงจร เป็นโรงงานมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ GMP ด้วยคุณภาพวัตถุดิบระดับ Foodgrade และความเอาใจใส่ในทุกกระบวนการผลิตของทีมงานของเรา จึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐานที่ยอมรับได้ระดับสากล เรามีกำลังผลิตมากกว่า 5,000 ตันต่อปี