งานเลี้ยงสังสรรค์ บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด

ภาพความประทับใจงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้บริการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ในโอกาสครบรอบ 30 ปีบริษัท

กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563

บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสากล จะจัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563