บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสากล จะจัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 เพื่อขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 นี้ ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เนื่องจากปีนี้ครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งของบริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด ทางผู้บริหารบริษัทจะกล่าวให้กำลังใจและชื่นชม พร้อมทั้งมอบของขวัญและรางวัลพิเศษต่าง ๆ แด่พนักงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ของบริษัทด้วย