งานเลี้ยงสังสรรค์ บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด

ภาพความประทับใจงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้บริการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ในโอกาสครบรอบ 30 ปีบริษัท